Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0241
Naziv projekta: Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice poduzeća Ador d.o.o.

ADOR d.o.o.
Kustošijanska 29
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 08024384368

Razdoblje provedbe Projekta je od 1. ožujka 2017. do 1. listopada 2018. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 468.518,25 HRK
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 246.439,43 HRK

Opis projekta:

Cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u proširenje kapaciteta poslovne jedinice – web studija. Specifični ciljevi projekta su: očuvanje postojećih radnih mjesta, otvaranje novih radnih mjesta, proširivanje tržišta i povećanje prihoda od prodaje proizvodnih usluga te ulaganje u proširenje kapaciteta i jačanje konkurentnosti. Projektom će se pridonijeti rješavanju problema nedostatka IT infrastrukture, potrebnih certifikata uslijed proširenja asortimana proizvodnih usluga kojima ti certifikati moraju biti praćeni, potrebe integracije novog CMS-a u postojeće poslovanje te neadekvatan postojeći prostor za kvalitetnu prezentaciju rješenja tvrtke s klijentima čime ćemo podići kvalitetu radnih uvjeta za djelatnike, povećati prihode od prodaje i privatna ulaganja te kvalitetu usluge za klijente. Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici (postojeći i oni zaposleni kroz projekt). Projektna ulaganja osmišljena su s ciljem omogućavanja kvalitetnih radnih uvjeta kao i razvoja znanja i vještina te će se na taj način osigurati realizacija njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljna skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetnu uslugu i bržu isporuku iste.

Kontakt osoba: Lili Rodić, +385 (0)1 374 0770

Kontakt adresa elektroničke pošte: lili@ador.hrinfo@ador.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr