Tehnlologija: Umbraco, .NET
Tim: Ador & Studo Fotak


Problem ukratko
Bilo je potrebno uspostaviti uredničku platformu za PBM Grupu:
HRVATSKA, BUGARSKA, SLOVAČKA, RUMUNJSKA, TURSKA, LITVA i KINA.

Glavni ciljevi projekta
Upotrijebiti novi korporativni dizajn i ugraditi ga u web medij.
Smanjiti vrijeme potrebno za ažuriranje web stranice u svakoj zemlji, pružiti stabilnu i vizualno privlačnu platformu.

Kako smo ih postigli?
Umbraco CMS se još jednom pokazao pouzdanim za zahtjevne projekte i timove. Svaka je zemlja dobila svoj pristup i educirano osoblje koje će ažurirati web.